Dziś jest Poniedziałek, 13.07.2020,imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-09-20 09:56:29

XXXIV SESJA RADY GMINY KAMPINOS


Serdecznie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 25 lipca 2016r.
4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.   
6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt Uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos.

2) Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.
   
3) Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos położonej w miejscowości Pasikonie.

4) Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

7.Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.
8.Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.