Dziś jest Czwartek, 16.07.2020,imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-11-10 10:09:06

Trwa realizacja projektu „Umiem pływać”


Od 21 września do 15 grudnia 2016 r. uczniowie klas I - III szkoły podstawowej uczestniczą w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na terenie całego kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele projektu to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Zajęcia odbywają się na pływalni „Orka” w Sochaczewie z częstotliwością jeden raz w tygodniu w dwóch, piętnastoosobowych grupach. Na każdego ucznia przypada 20 godzin lekcyjnych zajęć.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowany w naszej szkole dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

 

 

Galeria: