Dziś jest Poniedziałek, 13.07.2020,imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-11-22 08:20:24

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kampinos


 

Zapraszamy na XXXVIII Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2016r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

2) Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia: "Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

 

  1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

      8.Wolne wnioski.

  1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski