Dziś jest Poniedziałek, 13.07.2020,imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2016-12-15 07:42:00

XXXIX SESJA RADY GMINY KAMPINOS


Zapraszamy na XXXIX Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2016r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

 

 1)  Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2017 rok.

2) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

3) Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2017.

 

  1. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

      8.Wolne wnioski.

  1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski