Dziś jest Poniedziałek, 13.07.2020,imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-03-14 07:43:13

XLIV Sesja Rady Gminy Kampinos


Serdecznie zapraszam na XLIV Sesję Rady Gminy Kampinos, która odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  (III piętro) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2017r.
  4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  6. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

2) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kampinos, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

3) Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Kampinos do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

4) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

5) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

6) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Kampinos”.

        7. Informacja Wójta z bieżącej działalności Urzędu Gminy.

        8.Wolne wnioski.

        9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr Piotr Popowski