Dziś jest Piątek, 10.07.2020,imieniny Filipa, Sylwany, Witalisa
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-03-24 10:59:28

Przypomnienie o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos - poniedziałek 27 marca 2017 r.


Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 27 marca 2017 r.w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie o godzinie 17:15.

Kampinos 09.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Gmina Kampinos przystąpiła do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach.

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych,
w tym środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Kampinos zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 27 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie ( III piętro) o godzinie 17:15

Spotkanie będzie składać się z dwóch części:

W pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja, w trakcie której omówione zostaną podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji oraz cel opracowania Programu Rewitalizacji.

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. aktualnych problemów gminy i oczekiwań społecznych  w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz rozprowadzona zostanie ankieta w tym zakresie.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Wójt Gminy Kampinos