Dziś jest Piątek, 10.07.2020,imieniny Filipa, Sylwany, Witalisa
Strona główna »  Aktualności

Aktualności

wstecz
drukuj

2017-05-16 09:10:29

Nowy system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w powiecie warszawskim zachodnim


25 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu odbyło się podpisanie umowy partnerskiej.  

 
 25 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu odbyło się podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn.: „Podniesienie standardów bezpieczeństwa w powiecie warszawskim zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Projekt zakłada stworzenie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim (Liderem Projektu) oraz 6 gminami leżącymi na terenie powiatu na podstawie zawartej umowy partnerskiej. Planowane zakończenie projektu: do 30-09-2017 r.

Założeniem projektu jest stworzenie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych. Zadaniem tego systemu ma być alarmowanie mieszkańców przed współczesnymi zagrożeniami utraty życia i zdrowia ludności oraz skażenia środowiska, w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu lub wojny. Zakładany cel zostanie osiągnięty poprzez:

- zakup i montaż  27 nowych urządzeń nagłaśniających – syreny alarmowe (szczelinowe)

- zakup 6 pulpitów sterowniczych dla gmin oraz centrali alarmowej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- wdrożenie aplikacji do sterowania Punktami Alarmowymi (PA) oraz zintegrowaniu systemu powiatowego z systemem wojewódzkim.

Projekt znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego.

Wartość ogółem projektu wynosi (zł) 813 153,00 z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi:  UE (zł) 533 747,71 65.63

 

źródło: Powiat Warszawski Zachodni

Galeria: