Dziś jest Wtorek, 11.08.2020,imieniny Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Strona główna »  GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

wstecz
drukuj

2020-04-16 15:10:36

Źródła prawa


Źródła prawa dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kampinos:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. 2019 poz. 2010

file:///C:/Users/Gmina/Desktop/zale/strona%20internetowa/lex-dz-u-2019-2010-t-j-utrzymanie-czystosci-i.pdf

Uchwała Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2013-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023

file:///C:/Users/Gmina/AppData/Loca /Temp/Uchwała%20Nr%20212-12%20Sejmiku%20Województwa%20Mazowieckiego-1.pdf

 

Uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kampinos:

1. Uchwała VIII/31/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kampinos;    

 

2. Uchwała NR XLVI/199/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos.

 

3. Uchwała nr XVII/101/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos;

 

4. Uchwała nr XVII/102/19w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 

5.Uchwała nr XIX/115/20 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

 

6. Uchwała nr VIII/52/19 zmieniająca Uchwałę nr XVII/62/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

 

7. Uchwała nr XIX/116/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

link do deklaracji:

http://www.bip.kampinos.pl/admin/wysiwyg/FileUpload/zal1do116.pdf

 

8. Uchwała NR XXXI/141/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos;